Όροι & προϋποθέσεις

H whollyskincare.com είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης των προϊόντων μέσω του διαδικτύου της επιχείρησης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – WHOLLY SKINCARE που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Νιόβης 1, (ΑΦΜ: 114477037, ΔΟΥ: ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Wholly Skincare που βρίσκεται στον ιστότοπο whollyskincare.com (εφεξής ο «ιστότοπος»).

Οποιοιδήποτε άλλοι όροι και προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης, η Wholly Skincare έχει κάθε δικαίωμα τερματισμού της πρόσβασης του χρήστη στο ιστότοπου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και άνευ προειδοποίησης. H Wholly Skincare δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παραβίαση της νομίμου λειτουργίας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος από τους χρήστες/πελάτες αυτού.

Η Wholly Skincare διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η Wholly Skincare αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχει ήδη κάνει ο χρήστης.

1. Πληροφορίες, προϊόντα, διαθεσιμότητα

H Wholly Skincare δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία της Wholly Skincare και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Wholly Skincare μπορεί να καταργήσει ή να αλλάξει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

Η Wholly Skincare επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των προϊόντων της παραγγελίας η Wholly Skincare ενημερώνει τον χρήστη σε εύλογο χρονικό διάστημα με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης.

Ο χρήστης εγκρίνει με αποστολή e-mail το νέο χρόνο παράδοσης. Σε περίπτωση μη έγκρισης από το χρήστη η παραγγελία ακυρώνεται.

2. Τιμολογιακή πολιτική

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

Ο χρήστης σε κάθε περίπτωση χρεώνεται το ποσό που αναγράφεται στην παραγγελία του, την ώρα της παραγγελίας.

Οι τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ (24%).

H Wholly Skincare δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από φυσικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα «whollyskincare» και ο χρήστης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο.

3. Περιορισμός ευθύνης

Η Wholly Skincare συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Wholly Skincare στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προιόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών.

Σε κάθε περίπτωση η Wholly Skincare αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η Wholly Skincare προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Η Wholly Skincare δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό.

Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Η Wholly Skincare κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Η Wholly Skincare δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

4. Ευθύνη του χρήστη

Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του ιστότοπου μας σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη.

Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη.

Η Wholly Skincare δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο χρήστης.

Ο χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κλπ. στις online φόρμες επικοινωνίας.

Η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους Ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς νόμους και ο χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα για:

  1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην whollyskincare ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
  2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλι-κότητας κλπ.,
  3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
  4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
  5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
  7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
  8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

5. Δικαιώματα πνευματικής & βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το whollyskincare.com είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της whollyskincare.

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου που αναρτάται από την Wholly Skincare συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Wholly Skincare και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Wholly Skincare η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αναδημοσίευση, διανομή, τροποποίηση ή άλλη χρήση για σκοπό εμπορικό ή μη του περιεχομένου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων και εν γένει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στον ιστότοπο.

Τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στο whollyskincare.com για την ενημέρωση η πώληση προϊόντων είναι κατοχυρωμένα και προστατεύονται από νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

6. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Wholly Skincare μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες και πηγές που παρέχονται από τρίτους.

Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά με ενημερωτικό σκοπό, ενώ το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων ή πηγών δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση υπό τον έλεγχό της Wholly Skincare.

Ως εκ τούτου, η Wholly Skincare δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των εν λόγω συνδέσμων.

7. Προσωπικά δεδομένα

Η Wholly Skincare δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και συμμορφώνεται απόλυτα με το Ν. 2472/1997 και το γενικό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (2016/679/ΕΕ).

Η αναγκαία επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη γίνεται με βάση τους περιορισμούς που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στον ιστότοπο χωρίς να δώσει κάποια προσωπική πληροφορία. Ο χρήστης δίνει τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή της παραγγελίας.

Στη περίπτωση καταχώρησης ελλιπών στοιχείων τo Wholly Skincare διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας χωρίς ειδοποίηση.

Η Wholly Skincare δεσμεύεται για τη μη χρήση των στοιχείων για άλλους λόγους και τη μη γνωστοποίηση τους σε τρίτους εκτός εάν απαιτηθεί από τον νόμο, δικαστική απόφαση ή άλλη κρατική αρχή).

8. Ασφάλεια

Η Wholly Skincare αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος της Wholly Skincare επιτυγχάνεται με την εφαρμογή καθιερωμένων μεθόδων και διαδικασιών λειτουργίας για την προστασία των στοιχείων των Χρηστών και την ασφαλή ολοκλήρωση των συναλλαγών.

Η διεύθυνση IP κάθε χρήστη που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, αξιοποιείται αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους και λόγους ασφαλείας. Σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων της Wholly Skincare στοιχεία που αφορούν αριθμούς πιστωτικών καρτών.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

9. Δίκαιο και δικαιοδοσία

Η χρήση του ιστότοπου καθώς και οι συμβάσεις για την αγορά προιόντων μέσω αυτού διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση του ιστότοπου υπόκειται στην μη αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης.

Καλάθι αγορών
Μελίνα Αθανασίου, Δημιουργός της Wholly Skincare

Έχουμε κάτι για σένα…

Επειδή στη Wholly έχουμε πάντα καλά νέα, γράψου στο newsletter μας. Θα ενημερώνεσαι για τα νέα προϊόντα μας και δε θα χάνεις ποτέ τις προσφορές μας.

Και το καλύτερο; Στην επόμενη παραγγελία θα έχεις και έκπτωση 10%. Κάνε την εγγραφή σου τώρα!